Conference | Page 9 | University of Tartu Narva College

Conference

Семинар "Interactive strategies for teaching english"

Семинар "Interactive strategies for teaching english" для преподавателей английского языка как неродного и для других заинтересованных лиц. 
Первая часть семинара пройдёт в Нарвском колледже ТУ (ауд. 215), и продолжиться рабочей комнатой в Нарвской Центральной Библиотеке.

Регистрация.

Seminar "Inglise keele õpetamise interaktiivsed strateegiad"

Inglise keele kui teise keele õpetajatele ja teistele huvitatutele suunatud õpetamisalane seminar "Inglise keele õpetamise interaktiivsed strateegiad". 
Seminari esimene osa toimub Narva kolledžis (ruumis 215), millele järgneb töötuba ja inglise keele õpetamise materjalide loos Narva Keskraamatukoogus. Seminari viivad läbi inglise keele lektor, Jesse Davey (US) ja inglise keele spetsialist, Karen Marsh Schaeffer (US).

Страницы