III международная научная конференция „Uralo-indogermanica“ | University of Tartu Narva College

III международная научная конференция „Uralo-indogermanica“

Date: 
19.10.2018 - 09:00 - 20.10.2018 - 20:00

19.–20. oktoobrini 2018 toimub Tartu ülikooli Narva kolledžis III rahvusvaheline teaduskonverents „Uralo-indogermanica“. Konverentsile oodatakse keele-, kirjandus-, rahvaluule- ja muusikateadlasi, ajaloolasi, etnograafe, etnolooge ning arheolooge. Konverentsi eesmärgiks on uurali/soome-ugri (soome, eesti, ungari jt) ning indoeuroopa (germaani, slaavi, balti, armeenia, indoiraani jt) keelte ja kultuuride võrdlev või kõrvutav uurimine. 

Toimumiskohad:

 • Tartu Ülikooli Narva Kolledž, Raekoja plats 2, 20307
 • Narva & Hotell Inger, Puškini 28, 20306 Narva. 

Korraldustoimkond: Szilárd Tóth (toimkonna esimees, TÜNK, TLÜ), Olga Burdakova (TÜNK), Mart Rannut (TÜNK), Helle Kuldsepp (Narva Ingerisoomlaste Selts), Jelizaveta-Kaarina Kostandi (TÜ), Sergei Mõznikov (Vene TA keeleteatuse instituut, A. I. Herzeni nimeline Venemaa Pedagoogikaülikool), Zoja Rjabchikova (A. I. Herzeni nimeline Venemaa Pedagoogikaülikool), Sven-Erik Soosaar (EKI), Julia Nikolina (TÜNK). Üritust toetab Eesti Kultuurkapital ja Soome Suursaatkond Tallinnas.

Kontakt: conference.narva [ät] ut.ee
Telefon: (+372) 740 1919 

Preliminary Program (under construction)

19. oktoober

9:30 - 10:00 Ekskursioonil osalevate osalejate registreerumine / registration of participants of the city tour / регистрация участников экскурсии (aud. 129)

10:00 - 11:45  Fakultatiivne linnaekskursioon / City tour / Экскурсия по городу. Kohtumine Narva Kolledži fuajees / Встреча в фойе / Meeting point: 1st floor of Narva College

11.00 - 11.50 Registreerumine / регистрация участников / registration of participants (nende osalejate registreerumine, kes ekskursioonil ei osale): auditoorium / аудитория 129

12:00 Konverentsi avamine / Conference opening / Открытие конференции (auditoorium 100): Narva linnapea / Mayor of Narva Tarmo Tammiste

12:10 - 14:00 Plenaarettekanded / Plenary session / Пленарное заседание: auditoorium 100. Prehistoric Language Contacts. Eesistuja / Chair / Председатель: Szilárd Tóth, Mart Rannut 

 • Сергей Мызников (Санкт-Петербург): Субстратные языковые ареалы на Северо-Западе России
 • Enn Ernits (Tartu): О методике вербального описания Онежских петроглифов / Äänisjärve petroglüüfide verbaalse kirjelduse metoodikast
 • Valter Lang (Tartu): Formation of Proto-Finnic culture and language
 • Mart Rannut (Narva): Eesti keele jõudmisest Eestisse
 • Madis Arukask (Tartu): Tacituse teadetest aesti’de kohta kaks aastatuhandet hiljem / О сведениях Тацита об аэстах спустя два тысячелетия

14:15 - 15:00 Lõuna / Lunch / Обед (restoran Salvadore, hotell Inger)

 • Session A 15:00-18:00 Contemporary Language Contacts: Estonian-Russian (auditoorium 100). Eesistuja / Chair / Председатель: Jelisaveta-Kaarina Kostandi
 • Hannes Korjus (Riia): Lutsi maarahvas uurimustes ja Läti ajakirjanduses. Põgusalt mõningatest kõrvutustest
 • Jelisaveta-Kaarina Kostandi (Tartu): Типовой дискурс диаспоры: когнитивный аспект языка / Diasporaa tüüpdiskursus keele kognitiivsest aspektist / Typical discourse of diaspora from the cognitive aspect of language
 • Валентина Щаднева (Tartu): Западно-причудские номинации хозяйственной утвари из природных материалов & иноязычное влияние

16.20 - 16.40 kohvipaus / coffee break (aud 129)

 • Алессандра Деци (Тарту): Эстонские вкрапления в русском языке интернет-пользователей
 • Лариса Муковская (Санкт-Петербург / Тарту): Проблема лексикографического представления существительных с дефектной числовой парадигмой в эстонском и русском языках
 • Ольга Бурдакова, Елена Нымм (Нарва): Образ эстонца в представлении русскоязычной студенческой молодежи Эстонии: к вопросу о методологии исследования
 • Session B 15:00-16:20 English Language & Linguistics (auditoorium 306). Eesistuja / Chair / Председатель: Natalia Kuznetsova
 • Hajnalka Harangozó (Budapest): Multiculturalism in Contemporary Education: Promoting Diversity in a Hungarian-English Bilingual Primary School through an Erasmus+ project
 • Никонова Н. К. (Pskov): Approaches for Early Teaching of a Foreign Language and Developing Children of Preschool-Age: For and Against
 • Н. Ю. Кузнецова (Pskov): The Development of Sociocultural Competence in EFL Teaching

16.20 - 16.40 kohvipaus / coffee break (aud 129)

16.40 - 18:00 Ungarisch-deutsche Beziehungen (auditoorium 306). Eesistuja / Chair / Председатель: Merili Metsvahi

 • Rita Hegedűs (Berlin): Diathese auf ungarischer Art
 • Tamás Görbe (Berlin): Kausative und passive Prädikate im Deutschen und im Ungarischen
 • Szilárd Tóth (Narva, Tallinn): Motionsfeminina im Deutschen und im Ungarischen: eine kontrastive Untersuchung

19:00 Õhtusöök / Dinner / Ужин (restoran Salvadore, hotell Inger)

20. oktoober

 • Session A 9:00 - 13:00
 • Contemporary Language Contacts: Hungarian and Finnic (auditoorium 100). Eesistuja / Chair / Председатель: Larisa Mukovskaya
 • Sándor János Tóth (Komárno): The linguistic image of the world in Slovak and Hungarian grammaticalised categories
 • Sirje Kupp-Sazonov (Tartu): Kes need meie õigupoolest on? (asesõna meie/мы sekundaarkasutusest eesti ja vene keeles)
 • Глеб Пилипенко (Москва): Венгерские заимствования в лексике традиционной народной культуры прекмурских словенцев
 • Heinike Heinsoo (Tartu): Reduplicative adjectives and adverbs in the Finnic languages / Reduplikatiivsed adjektiivid ja adverbid läänemeresoome keeles

10.40 - 11.00 (aud. 129) kohvipaus / coffee break

 • Игорь Бродский (Санкт-Петербург): Номинация растений в финно-пермских языках, основанная на сравнении с другими растениями
 • Мехмет Муслимов (Санкт-Петербург): О диалекте прихода Лииссиля
 • Екатерина Бродская (Санкт-Петербург): Русские заимствования в южновепсском диалектном лексиконе
 • Jaan Bärenson (Tallinn): Pool sajandit 1968. aasta Piibli ilmumisest võõrsil

20. oktoober

 • Session B 9:00-13:00  Contemporary Language Contacts: Permic Languages and Russian & Ethnology (auditoorium 216). Eesistuja / Chair / Председатель: Larisa Ponomareva
 • Роман Гайдамашко (Санкт-Петербург): The Komi-Yazva idiom: some preliminary observations on sociolinguistic situation in 2018 / Коми-язьвинский идиом: из предварительных наблюдений над социолингвистической ситуацией в 2018 году
 • Лариса Пономарева (Кудымкар): Случаи перехода элементов русской грамматики в коми-пермяцкую речь
 • Попова В. И. (Ижевск): Об управлении дательным падежом в удмуртском и русском языках
 • Шестерникова С. С. (Ижевск): Из истории изучения фразеологизмов в удмуртском и русском языках / From the History of Idiom studying in Udmurt and Russian

10.40 - 11.00 (aud. 129) kohvipaus / coffee break

 • Ethnology (auditoorium 216). Eesistuja / Chair / Председатель: Marina Ilina
 • Merili Metsvahi (Tartu): Saksa aadlike ja eesti talutüdrukute seksuaalsuhete kajastustest regilauludes ja varase uusaja saksa kirjameeste teostes / Sexual relationships between German nobility and Estonian peasant women in traditional Estonian folk songs and the works of German authors in the Early Modern Period
 • Taisto Raudalainen (Tallinn): Ingerimaa mõisa- ja talumajandusest A.W. Hupeli reisikirja (1787) põhjal
 • Екатерина Кузнецова (Санкт-Петербург / Нарва): Постоянное и изменчивое - феномен водского костюма
 • Марина Ильина (Кингисеппский район Ленинградская области): Роль музея водской культуры в деле сохранения языка и культуры водского народа 

13:00 - 14:00 Lõuna / Lunch  / Обед (restoran Salvadore, hotell Inger)

14:00 - 16:00 Session A: Contacts of Finno-Ugric and Indo-European Literatures (auditoorium 100). Eesistuja / Chair / Председатель: Sirje Kiin

 • Н. В. Питолина (Pskov): Время гения, время героя, время автора: особенности моделирования художественного времени в коротком рассказе / The Time of a Genius, the Time of a Hero, the Time of an Author: Crossing Chronotopos in a Short Story
 • Sirje Kiin (Madison, SD, USA/Estonia): The Role of Ivar Ivask as a Cultural Mediator Between the Occupied Baltic States and the Free World 
 • Сергей Дюкин (Пермь): Глазами ребенка: позиция вечного начала в венгерской культуре
 • Павел Крылов (Санкт-Петербург): Имя «Финн» и его производные в современной массовой культуре
 • Лаврентьев А.И. (Ижевск): Удмуртская комедия в контексте русской и европейской комедиографии

14:00 - 16:00 Session B: Fennougristika, interlingvistika / Finno-Ugristics, Interlinguistics (auditoorium 216). Eesistuja / Chair / Председатель: Sven-Erik Soosaar

 • Madis Linnamägi (Tartu): Interlinguistics in Estonia
 •  Sven-Erik Soosaar (Tallinn): Names of Equus caballus in Finno-Ugric languages and their Indo-European connections
 • Ingerisoome sõnaraamatu töötuba / Мастер-класс по составлению словаря ингерманландско-финских говоров. Eestvedaja: Taisto Raudalainen (Tallinn). Osalejad: Tõnu Tender (Tallinn), Mehmet Muslimov (Peterburi), Arvo Survo (Lappeenranta), Sven-Erik Soosaar (Tallinn). (auditoorium 216)

16.00 - 16:20 konverentsi lõpetamine / Завершение конференции / Finishing of the Conference. Sektsioonide juhatajate aruanne / Отчет руководителей секций (aud 100). 

16:20 Kohvipaus / кофе-брейк / coffee break

18:00 Õhtusöök / Dinner / Ужин (restoran Salvadore, hotell Inger)

Kultuuriprogramm / Cultural Events

19. oktoober 18:00 (University of Tartu Narva College): Raamatuesitlus / Book presentation 

 • Sirje Kiini raamatu "Pühendused" esitlus / Presentation of the book of Sirje Kiin "Pühendused". Modereerib Szilárd Tóth. 
 • Sirje Kiini mälestusteraamat „Pühendused“ on eeskätt pühendatud kirjanikele, kelle elu ja loomingut ta on uurinud aastaid: Marie Under, Kersti Merilaas, Ivar ja Astrid Ivask, Juhan Viiding. Ent elu on teda kokku viinud ka autoritega väljaspool Eestit: Arved Viirlaid, Urve Karuks, Juhan Kristjan Talve. 1980. aasta autentsed päevikumärkmed avavad ajaloolise 40 kirja sünniloo taustu. Milline oli „Wellesto“ kirjandusrühmitus? Kes peitusid Sirje Sinilinnu, Ene Hölderlini või Max Harnooni varjunimede taga? Teos ilmus kirjastuse „Hea lugu“ sarjas „Kirjanikud omavahel“.
 • Kontsert / Concert: Narva ingerisoome koori "Iloiset ystävät" kontsert / Concert of the Choir of Ingermanland Finns of Narva "Iloiset ystävät"/ Kонцерт хора нарвских ингерманландских финнов "Веселые друзья". Koori kunstiline juht: Tatjana Belan / Художественный руководитель - Татьяна Белан

19. oktoober 20:00 (Hotell Inger): Vadja õhtu / Votic evening / Водский вечер

 • Raamatuesitlus / Book presentation: Vadja raamatute "Med´dé vad´d´a" ja "Suuri päive" esitlus / Presentation of books in Votic language. Raamatu "Med´dé vad´d´a" autorid on TÜ dotsent Heinike Heinsoo ja ja vadja museumi juhataja Marina Iljina. Raamatu "Suuri päive" autor on Heinike Heinsoo, kunstnik Virge Jõekalda, kujundaja ja küljendaja Loit Jõekalda. See on esimene ilukirjandusliku žanri poole püüdlev teos vadja keeles.
 • Kontsert / Concert: Vadja ansambli Maaväci kontsert / концерт ансамбля водской музыки Maaväci / Concert of Votic folk music
 • Arvo Survo (SLEY, Soome): VADJA KÜÜNIB TAEVANI! - Missa katkend ning vaimulikke laule / VATJA TAIVAISIIN ULOTTUU! - Otteita messusta sekä hengellisiä lauluja / ВОДСКИЙ И НЕБЕС ДОСТИГНЕТ! - Выдержки из мессы и духовные песни / Church service in Votic language in Kalevala metre

19.–20. oktoober: Rakenduskunsti töötoad / Master classes in Applied Arts: Soome-ugri keraamikatöötuba / Мастер-класс по финно-угорской керамике. Juhib: Viktor Fedossejev (Kingissepp)

Stendiettekanded / Poster session / стендовые доклады

 • Ефремов Д. А. (Ижевск): Об одном типе производных прилагательных удмуртского языка
 • Natalia Vaiss (Tallinn): Transitivity continuum in Estonian
 • Istvan Hazay (Wien): Julius Kautz, der Politker in der Wissenschaft, der Wissenschaftler in der Politik. Ein Leben zwischen zwei Kulturen
 • Ildikó Tamás (Budapest): Old songs - new methods. Yoik-database of the Hungarian Academy of Sciences
 • Вереш П. Т. (Будапешт), Пекина А. М. (Петрозаводск): Спорные проблемы финно-угорских и индоевропейских языкоых контактов в свете новых данных
 • Тимерханова Надежда Николаевна (Ижевск): Сопоставительный анализ фразеологизмов удмуртского и русского языков / Comparative analysis of Udmurt and Russian idioms
 • Elena Petrova (Pskov): Culture-bound words and the problems of their translation
 • Елена Ласточкина (Йошкар-Ола): Фразеологические и синтаксические паронимы в марийском языке
 • Борис Балясный (Таллинн): О некоторых возможностях передачи иноязычных смыслоразличимых звуках в художественном переводе

20. oktoober: Hõimupäev / День родственных финно-угорских народов 12:00 Saapaheide Narva Ingerisoomlaste Seltsi korraldamisel / Метание сапог (Rahvaste Maja, Kreenholmi 25) 

Hõimupäevade plakat / Плакат дней родственных финно-угорских народов.

Contact name: 
Szilárd Tóth
Contact title: 
Toimkonna esimees
Contact e-mail: 
conference.narva@ut.ee
Contact phone: 
+372 740 1919
Location: 
TÜ Narva kolledž
URL: 
www.portaal.eki.ee/koik-syndmused/details/310.html
Event category: