Инфочас для студентов 4 и 5 курса специальности "Классный учитель" | University of Tartu Narva College

Инфочас для студентов 4 и 5 курса специальности "Классный учитель"

Date: 
14.02.2014 - 10:00 - 11:00

Klassiõpetaja eriala 4. ja 5. aasta tudengitele toimub  14. veebruaril  kl. 9.00 ruumis 215 infotund, mille teemaks on eesseisev lõpetamine. Just praegu on õige aeg hakata mõtlema oma lõputöö teemale ja juhendajale, samuti sellele, kas valida  eksam või lõputöö.

Käsitletavad teemad:

Lõputöö projekti esitamise tähtajad, magistritööle esitatavad nõudmised, võimalikud magistritöö juhendajad ja teemad, eksamile registreerumise kord, lõputööde kaitsmine ja retsenseerimine, magistrieksami sisu ja vorm ning muud tasemeõppe lõpetamisega seotud küsimused.

Kohal on ka lõputööde juhendajad, kes tutvustavad oma teemasid ja kellega saab lõputööde sisulise poole üle arutleda. Kõik teie küsimused magistritöö kirjutamise või eksami sooritamise kohta on väga teretulnud!

Soovitame soojalt enne infotundi läbi lugeda järgmised lõputöid puudutavad dokumendid:

  • Lõputööde teemad
  • Narva kolledži lõputööde nõuded ja kaitsmise kord
  • Lisa 1. Lõputöö projekt
  • Lisa 2. Lõputööde hindamiskriteeriumid
  • Üliõpilaste kirjalike tööde juhend

Dokumendid on olemas Narva Kolledži koduleheküljel: www.narva.ut.ee > Õppimine > Õppetööd reguleerivad dokumendid

Ootame rohket ja aktiivset osavõttu!

Contact name: 
Kaia Tomson
Contact title: 
KELA ja KÕ programmijuht
Contact e-mail: 
kaia.tomson@ut.ee
Contact phone: 
534 11 398, 740 1933
Location: 
TÜ Narva kolledž, aud. 215
Event category: