Международная научная конференция, посвященная дню Микаэля Агриколы | University of Tartu Narva College

Международная научная конференция, посвященная дню Микаэля Агриколы

Date: 
05.04.2018 - 17:30 - 07.04.2018 - 11:00

5. aprill (neljapäev)

17:30 Filmiõhtu FUFF festivali parimatest paladest / Cultural Event: Finno-Ugric movie evening (Narva College, Raekoja plats 2, aud 215)
Õhtu perenaine: Edina Csüllög. Ungari lühifilmid / Hungarian shorts: KIÚT (WAY OUT), 2016. Režissöör: Anikó Steinmetz – 18 min. SZÉP ALAK (BEAUTIFUL FIGURE), 2016. Režissöör: Hajni Kis – 15 min. MINDENKI (SING), 2016. Režissöör: Kristóf Deák – 25 min

20:00 Filmiõhtu FUFF festivali parimatest paladest / Cultural Event: movie (hotell Inger, Aleksander Puškini 28)
UGRI-MUGRI SHORT SELECTION: SETO: PASKHA (dir. Anna Bazhenova). SVYATKI FORTUNE TELLING (dir. Maria Filatova, Yulia Potakhina). THE PAIRED ROAD (dir. Ivan Gerasimov). KUSHAK (dir. Liudmila Babikova) 

6. aprill (reede)

9:30-10:00 Ekskursioonil osalevate osalejate registreerumine / регистрация участников экскурсии (aud 129)

10:00-11.45 Linnaekskursioon. Kohtumine Narva Kolledži fuajees / Экскурсия по городу. Встреча в фойе / City tour. Meeting point: 1st floor of Narva College, Raekoja pl 2

11.00-11.55 Registreerumine / ilmoittautuminen / регистрация участников / registration of participants (aud 129) (nende osalejate registreerumine, kes ekskursioonil ei osale) 

12:00 Konverentsi avamine / Konferenssin avaus / Открытие конференции / Conference opening (Narva College, Raekoja plats 2, aud 100)

12:10-14:00 Plenaarettekanded / Plenary session / Пленарное заседание (Narva College, Raekoja plats 2, aud 100)

20:00 Kultuuriüritus: film, kontsert, raamatuesitlus (tasuta) * Cultural Event: movie, concert, book presentation (free) (hotell Inger)

 • Narva ingerisoome koori "Iloiset ystävät" kontsert / Concert of the Choir of Ingermanland Finns of Narva "Iloiset ystävät"/ Kонцерт хора нарвских ингерманландских финнов "Веселые друзья". Koori kunstiline juht: Tatjana Belan / Художественный руководитель - Татьяна Белан
 • Raamatuesitlus: keeleteemaline luuleantoloogia “Keele maitsest” (Eesti Keele Instituut ja EKSA, 2018) / Presentation of the book "About taste of the language" (direktor Tõnu Tender, EKI)
 • Filmiõhtu FUFF festivali parimatest paladest: Film LÄBI VEPSLASTE MAA: 50AASTAT HILJEM / THROUGH THE LAND OF THE VEPS: 50 YEARS LATER /ЧЕРЕЗЗЕМЛЮВЕПСОВ: 50 ЛЕТ СПУСТЯ. Directors: Indrek Jääts, Maido Selgmäe

7. aprill (laupäev)

16.00-16.20 Konverentsi lõpetamine / Konferenssin lopettaminen / Завершение конференции / Finishing of the Conference

Kultuuriüritus / Cultural Event: Eesti Piibliseltsi soome-ugri piiblinäitus (näituse kuraator: Jaan Bärenson)

Konverentsi kava / konferenssin ohjelma / conference program / программа конференции 

6. aprill (reede / perjantai / пятница / Friday)

 • 12:00 Konverentsi avamine / Konferenssin avaus / Открытие конференции / Conference opening (Narva College, Raekoja plats 2, aud 100)
  Soome Vabariigi hümn / Suomen kansallislaulu / Värt land / Гимн Финляндии / Finland's national anthem
  Sektsioon 1: Plenaarettekanded / Plenary session / Пленарное заседание (aud 100). Eesistuja / Chair: Szilard Toth, Hannele Valkeeniemi / Председатель: Силард Тот, Ханнеле Валкеениеми
 • 12:10 Valkeeniemi Hannele (Helsingi / Tallinn): Soome 100 - Eesti 100 – soomlased Eestimaa ehitajatena eri aegadel
 • 12:30 Tamás Orosz (Budapest / Tallinn): Unkari Instituutin rooli Viron ja Unkarin välisessä kulttuurisuhteissa
 • 12:50 Barbro Allardt Ljunggren (Huddinge / Tallinn): Suomen kielen asema Ruotsissa – Säilyykö kieli vai katoaako se ilman uusia maajanmuuttajia?
 • 13:10 Irma Mullonen (Petroskoi): Кarjalan paikannimistön sanakirjan projektista / Топонимический словарь Карелии: ответ на вызовы
 • 13:30 Нина Зайцева (Петрозаводск): Новые данные о вепсском глаголе в «Лингвистическом атласе вепсского языка» (ЛАВЯ) / Uutta vepsän verbistä Vepsän kieliatlaksen valossa
 • 13:50-14:00 arutelu / keskustelu / discussion
 • 14:15-14:45 Lõuna nr 1 / lounas / обед / lunch (restoran / ресторан Salvador)
 • 15:00 Sektsioon 2A: 15:00-16:30 Soome(-ugri) keel(ed) ja meel(ed) (aud 100). Eesistuja / Chair / Председатель: Wladimir Kokko (Pietari)
 • 15:00 Надежда Братчикова (Москва): Проблема обучения студентов-переводчиков письменному переводу текстов экономической тематики (финский язык)
 • 15:20 Tiina Johanna Söderman (Tallinn): Suomen kielen opetus Virossa ennen ja nyt / Soome keele õpetamine Eestis enne ja nüüd
 • 15:40 Külli Kuusk, Margit Langemets (Tallinn): Uuest eesti-soome sõnaraamatust
 • 16:00 Natalia Pyllu (Tartu): Soome-ugri keeled ja meeled: aktiivõppeprogrammid Eesti Rahva Muuseumi soome-ugri püsinäitusel “Uurali kaja”
 • 16:20-16:30 arutelu / keskustelu / discussion
 • 16:30-16:50 Kohvipaus / kahvitauko / кофе-брейк / coffee break nr 1 (aud 129)
  Sektsioon 3A: 16:50-18:50 Eesti murded ja kirjakeel. Vadja keel (aud 100). Eesistuja: Helle Metslang
 • 16:50 Helle Metslang (Tartu), Külli Habicht (Tartu): Murranguline ja mõistatuslik: eesti kirjakeel läbi 19. sajandi
 • 17:10 Evar Saar (Võru): Miikaeli ja Nikolai nimemuganditest eesti, võru ja seto keeles / On the hypocorisms of Michael and Nicholas in Estonian, Võro and Seto
 • 17:30-17:40 arutelu / keskustelu / discussion
 • 17:40 Kaja Toikka (Lüganuse / Kiviõli): Kirderannikumurdest ja lähemalt selle idaosast
 • 18:00 Сергей Тамби (Москва): Плюсские эстонцы: из этнической истории Северо-Запада России
 • 18:20 Enn Ernits (Tartu): О води в 1942 году / Vadjalastest 1942. aastal 
 • 18:40-18:50 arutelu / keskustelu / discussion
  Sektsioon 2B: 15:00-16:30  Mansi keel ja meel (aud 215). Eesistuja / Chair / Председатель: Светлана Динисламова
 • 15:00 Валентина Иванова (Санкт-Петербург): Сложности при переводе Библии на мансийский язык
 • 15:20 Светлана Динисламова (Ханты-Мансийск): «Нюлы эрыг» – «Языческая поэма» Ю. Шесталова. Перевод и проблема переводимости 
 • 15:40 Галина Кондина (Ханты-Мансийск): Использование специальных терминов на страницах мансийской газеты «Луима сэрипос»
 • 16:00 Вадим Орлов (Ханты-Мансийск): Мифы народа манси как отражение архетипического общего и специфического в мифопоэтическом сознании малого северного народа
 • 16:20-16:30 arutelu / keskustelu / discussion
 • 16:30-16:50 Kohvipaus / kahvitauko / кофе-брейк / coffee break nr 1 (aud 129)
  Sektsioon 3B: 16:50-18:50 Handi ning mari keel ja meel. Eesistuja / Chair / Председатель: Олег Сергеев
 • 16:50  Зоя Рябчикова (Санкт-Петербург): «Я ханты, только родилась в Венгрии»: Ева Шмидт – великий ученый-финно-угровед (70-летию со дня рождения)
 • 17:10 Олег Сергеев (Йошкар-Ола): Графические особенности «Словаря языка черемисского»
 • 17:30-17:40 arutelu / keskustelu / discussion
 • 17:40 Эльвира Пекшеева (Йошкар-Ола): О некоторых наименованиях рыболовных снастей в марийском языке
 • 18:00 Марина Ипакова (Йошкар-Ола): Актуальные проблемы перевода официальных текстов с русского на марийский язык 
 • 18:20 Sven-Erik Soosaar (Tallinn): Полисемия в марийском языке в сравнении с некоторыми другими языками / Polüseemia mari keeles võrdluses mõne teise keelega
 • 18:40-18:50 arutelu / keskustelu / discussion

7. apr (laupäev / lauantai / суббота / saturday)

Sektsioon 4A: 9:00-10.30 Läänemeresoome keeled ja meeled (aud 100). Eesistuja / Председатель: Ingrid Prees, Yulia Zharkova

 • 9:00 Анна Макарова (Екатеринбург): Личные имена прибалтийско-финского населения в субстратной топонимии Белозерья / Personal Names of the Finnic Population in the Substrate Toponymy of Belozerye
 • 9:20 Игорь Бродский (Санкт-Петербург): Вепсская фитонимия в прибалтийско-финском контексте / Veps phytonims in the Baltic-Finnish context
 • 9:40 Madis Arukask (Tartu): Loodushiiud eesti rahvausus ja rahvuslikus narratiivis / Великаны в эстонских народных верованиях и национальном нарративе
 • 10:00 Валентина Миронова, Анастасия Лызлова (Петрозаводск): Источники биографического характера в фольклорных фондах Научного архива КарНЦ РАН
 • 10:20-10:30 arutelu / keskustelu / discussion
 • 10:30-10:50 Kohvipaus / kahvitauko / кофе-брейк / coffee break nr 2 (aud 129)
 • 10:50-12:50 (aud 100). Eesistuja / Председатель: Yulia Zharkova
 • 10:50 Мария Дьяконова (Петрозаводск): Карельский язык: история, современное положение, перспективы  
 • 11:10 Александра Родионова (Петрозаводск): Людиковский глагол и его диалектные источники / Lyydin verbi ja sen murrelähteet
 • 11:30 Мехмет Муслимов (Санкт-Петербург): О систинских (восточно-сойкинских) ижорских говорах 
 • 11:50-12:00 arutelu / keskustelu / discussion
 • 12:00 Михаил Семенов (Ижевск): Влияние эпоса «Калевала» Лённрота на авторскую мифологию (на примере поэмы «Песнь о Гайавате» Г. У. Лонгфелло и «Дети Хурина» Дж. Р. Р. Толкина)
 • 12:20 Jaan Bärenson (Tallinn): 75 aastat liivikeelse Uue Testamendi ilmumisest
 • 12:40-12:50 arutelu / keskustelu / discussion
 • 13:15-13.45 Lõuna 2 / lounas / обед / lunch  

Sektsioon 4B: 9:00-10.30 Permi keeled ja meeled (aud 215). Eesistuja / Председатель: Juulia Sorokina, Ksenia Yatskova 

 • 9:00 Роман Гайдамашко (Санкт-Петербург): Из наблюдений над коми-пермяцкой лексикой в «Первоначальном учебнике русского языка для чердынских пермяков» 1906 г. / Some observations on Komi-Permyak lexis in the “Elementary textbook of Russian language for Cherdyn’ Permyaks” (1906)
 • 9:20 Лариса Пономарева (Кудымкар), Роман Гайдамашко (Санкт-Петербург): Публикация рукописных работ Антония Попова как важный шаг в развитии коми-пермяцкого языка
 • 9:40-9:50 arutelu / keskustelu / discussion
 • 9:50 Наталья Филиппова (Ижевск): Социолингвистическое положение удмуртского языка в д. Старая Уча Республики Татарстан / Sociolinguistic situation of the Udmurt language in Staraya Ucha, Tatarstan
 • 10:10-10:20 arutelu / keskustelu / discussion
 • 10:30-10:50 Kohvipaus / kahvitauko / кофе-брейк / coffee break nr 2 (aud 129)
 • 10:50-12:50 (aud 215)
 • 10:50 Юлия Зянкулова (Ижевск): Роль проекта «билингва» в развитии удмуртского языка
 • 11:10 Анастасия Загребина (Ижевск): Имена собственные в оригинале и переводе удмуртского эпоса «Дорвыжы» на финский язык / Udmurttilaisen eepoksen “Dorvyzhy” erisnimet alkuperäisteoksessa ja sen suomenkielisessä käännöksessä
 • 11:30-11:40 arutelu / keskustelu / discussion
 • 11:40 Arvo Valton (Tallinn): Soome-ugri rahvaste eeposed / Эпосы финно-угорских народов
 • 12:20 Natalia Abrosimova (Tallinn): Роль финно-угорской тематики в творчестве эстонского художника удмуртского происхождения Станислава Антипова
 • 12:40-12:50 arutelu / keskustelu / discussion
 • 13:15-13.45 Lõuna 2 / lounas / обед / lunch  

Sektsioon 5: 14.00-16.00 Soome(-ugri) kirjandus(ed) (aud 100). Eesistuja / Председатель: Anna Nikitina, Svetlana Frolukova

 • 14:00 Heinike Heinsoo (Tartu): Soomlaste identiteedi kujundamine 19. sajandil / Suomalaisten identtiteetin kehittäminen 1800-luvulla  
 • 14:20 Марина Люблинская (Санкт-Петербург): Калевала по-ненецки / Kalevala in Nenets language
 • 14:40-14:50 arutelu / keskustelu / discussion
 • 14:50 Елена Сойни (Санкт-Петербург), Оксана Абрамова (Петрозаводск), Ирина Маташина (Петрозаводск): Отражение финской культуры в современной шведоязычной литературе Финляндии
 • 15:10 Павел Крылов (Санкт-Петербург / д. Петрово, Лен. область): Финские мотивы в трилогии Филиппа Пулмана "Тёмные начала" 
 • 15:30 Jaan Õispuu (Tallinn): Aleksandr Volkovin tuotanto Karjalan tasavallan kehityksien heijastajana / Творчество Александра Волкова как отражение развития карельской литературы
 • 15:50-16:00 arutelu / keskustelu / discussion
 • 16.00-16:20 konverentsi lõpetamine / Завершение конференции / Finishing of the Conference. Sektsioonide juhatajate aruanne / Отчет руководителей секций. Kohvipaus / kahvitauko / кофе-брейк / coffee break nr 3 (aud 129)

Stendiettekanded / Poster session / стендовые доклады

 • Ольга Жукова (Петрозаводск): Цветообозначающие лексемы в диалектах вепсского языка (poster)
 • Татьяна Бойко (Петрозаводск): «Sego juosten, sego hyppien»: о процессе ревитализации карельского языка (poster)
 • Светлана Нагурная (Петрозаводск): Развитие электронной карельской письменности (poster)
 • Dmitry Efremov (Ижевск): Курсы удмуртского языка как средство ревитализации языка и этноса в условиях глобализации (poster)
 • Татьяна Зайцева (Ижевск): Язык комедий удмуртского драматурга В. Садовникова
 • Ольга Максимова (Ижевск): Речевая характеристика героев портретных очерков Е. Загребина
 • Екатерина Захарова (Петрозаводск): Традиционные пути сообщения Карелии по данным путевых дневников XVIII–XIX вв. и образцов карельской речи
Contact name: 
Szilard Toth
Contact e-mail: 
conference.narva@ut.ee
Contact phone: 
(+372) 740 1919
Location: 
TÜ Narva kolledž