Программы сессионного обучения | University of Tartu Narva College

Программы сессионного обучения

Обучение на уровень бакалавра
Педагог детского дошкольного учреждения в многоязычной учебной среде

Прикладное высшее образование
Предпринимательство и управление проектами

Обучение на уровень магистратра
Учитель гуманитарных предметов в многоязычной школе

Зачем выбирать сессионное обучения?

Sessioonõppes saab õppida rakenduskõrgharidusõppes, bakalaureuseõppes ning magistriõppes. Sessioonõppes õppivatele üliõpilastele laienevad kõik Tartu Ülikooli üliõpilaste õigused ja sotsiaalsed garantiid. Sessioonõppes õppimine eeldab suures osas iseseisvat tööd õppematerjalidega ja osalemist veebipõhistel kursustel. Õppesessioonid toimuvad enamasti kaks korda kuus nädalavahetustel (reedest pühapäevani) ning sisaldavad loengutes, praktikumides ja seminarides osalemist, konsultatsioone juhendajaga jm. Paindlikud õppimisvõimalused loovad tingimused, et sessioonõppes on võimalik õppida töö, pere ja muude kohustuste kõrvalt. Õpingute osana saab arvestada ka varasemaid õpinguid ja töökogemust, nii lõpetamata jäänud kõrgharidust kui ka täienduskoolitust. Sessioonõppe õpingute sisu, nõuded ja kvaliteet ei erine Tartu Ülikooli traditsioonilisest õppest, kuna õppetööd viivad läbi teaduskonnad ja kolledžid. Õppekava täies mahus läbinu saab Tartu Ülikooli diplomi.