Консультирование студентов | University of Tartu Narva College

Консультирование студентов

KARJÄÄRINÕUSTAMINE

Karjäärinõustamisel saab üliõpilane abi töö- ja haridustee valikuga seotud otsuste tegemisel, oma karjääri planeerimisel ning tööotsimisoskuste arendamisel.

Karjäärinõustaja aitab üliõpilast

 1. erialavaliku ja spetsialiseerumise ning edasiõppimisplaanidega seotud otsuste tegemisel;
 2. erialavaliku kahtluse korral;
 3. tööelu planeerimisel (sh töökohale kandideerimisel, dokumentide vormistamisel, tööintervjuuks valmistumisel);
 4. iseenda mõistmisel (teadmised, võimed, oskused, huvid, väärtused, vajadused ja iseloomuomadused);
 5. reaalse olukorra nägemisel ja hindamisel (sh õppimis- ja töövõimalused);
 6. vajadusel olukorra ümberhindamisel ning uute valikute ja otsuste tegemisel.

PSÜHHOLOOGILINE NÕUSTAMINE

Psühholoogiline nõustamine on mõeldud üliõpilaste toetamiseks õppimisega seotud küsimustes.

Psühholoog-nõustaja pakub abi, kui on küsimusi või probleeme seoses

 1. eksami- või esinemisärevusega;
 2. õpimotivatsiooni ja ajakasutusega;
 3. suhtlemise ja suhetega õppejõududega, kursusekaaslastega jt.;
 4. enesekehtestamisega kolledžis;
 5. enesehinnanguga õpingute ajal;
 6. uutes olukordades kohanemisega, liigse stressiga;
 7. ülemäärase muretsemise ja ärevusega.

Nõustamise vormid

 1. Individuaalne nõustamine
  Registreerimine individuaalnõustamisele isiklikul pöördumisel nõustaja poole (töötelefoni või e-posti teel).
 2. Grupinõustamine
  Grupinõustamise ajagraafikuga saate tutvuda SIIN


Nõustajad

Nelly Randver, nelly.randver [ät] ut.eeTel 740 1929

 

ÜLDISED KÜSIMUSED

Küsimus või probleem Lahendus või vastutaja Link
Teemade valimine lõputöödeks või seminaritöödeks; teise eriala valimine programmijuht või lektoraadi juhataja >>
Ajaplaneerimine, karjääriplaneerimine, raskustest ülesaamine karjääri- ja psühholoogiline nõustamine >>
Magistrieksami konsultatsioonid psühholoogia ja pedagoogika lektoraat >>
Ainetele registreerumine ja registreerumise tühistamine õppetalitus >>
Eesti keele riiklikud tasemeeksamid eesti kodu Narvas >>
Inglise keele tasemeeksamid inglise keele lektoraadi juhataja >>
  IELTS >>
Välismaal õppimine, Erasmus välissuhete spetsialist >>
Vaba aja veetmine üliõpilasnõukogu >>
Üliõpilaseluga kohanemine, kõigil teemadel üliõpilaste toetus üliõpilastele tuutorid >>
Kui ei leidnud lahendust oma probleemile õppedirektor >>